Smartparking CZ

Links

Smart Parking video

Smart Parking Systém

ACE Parking Systém

© Blue Bay Web Design 2014

Domů

Kontakt

Smart Parking

Ace Parking

Kontakt

Smart Parking CZ s.r.o.
Bolivarova 2095/27
PRAHA 6
Česká republika

NEMOŽNÉ!!!

Nelze zaparkovat 16 vozů na 2 parkovacích místech...

ALE ANO, JE TO MOŽNÉ !!!

Josef Semerád - Director
T: + 420 608 340630
F: + 420 235 301192
E: semerad@smart-parking.cz

Brian Davis - Director

T: + 420 603 219145
F: + 420 235 301192
E: davis@smart-parking.cz

Ing. Bedřich Kopřiva  -
Business development manager

T: + 420 602 668063
F: + 420 235 301192
E: kopriva@smart-parking.cz

About DYPC

Sitemap

Případové Studie

Fotografie

Případové Studie

ACE Parking Video

Downloads

Downloads

Domů

Domů

Smart Parking Systém

Rezidečnční parking


Je jen několik věcí v našem životě, které vyvolávají tak odmítavou reakci veřejnosti jako “patrové parkovací domy”. Jsou považovány za životnímu prostředí nejvíce nepřátelské využití pozemku ve městech a obytných prostorách. V mnohých případech je navíc to, co musí být zbouráno, nebo potlačeno pro stavbu těchto urbanistických hrůz, mnohem hodnotnějším, než zisk velké parkovací kapacity.

Velkou otázku je i to, jestli je tolik vozidel v centrech měst vůbec třeba. Tedy těch, které jen dopravují ráno a večer lidi tam a zpět.

Zapomeňme na patrová parkoviště v centru měst - buď není dostupné území, nebo je příliš cenné pro parking. A budovat podzemní garáže je nejdražší řešení ze všech.

Proč zvolit Smart Parking systém?

Fotografie

Technical Specification
SM-L

Technical Specification sm-L.jpg

Technical Specification
SM -SU &
Turntable

Technical Specification sm-SU & Turn table.jpg

Technické výkresy

PDF

Downloads

Brožura

smart_parking.pdf


I přes toto nepříznivé veřejné mínění, je nicméně skutečností, že  lidé, když se dopraví ve voze do svého cíle, ať je to pracoviště, domov, nebo jiný, očekává, že zaparkuje bez problémů. To však není snadno splnitelné. A situace bude jen horší, jak počet vozidel z roku na rok stoupá.

Nikdo asi nechce garážový dům vedle svého domu, ale přesto by chtěl být schopen zaparkovat na bezpečném a spolehlivém místě bez nutnosti jezdit dokola 15 minut a hledat místo. Navíc je to často jen na ulici, kde nelze čekat ani bezpečí, jistotu ani ochranu před počasím.


Bylo ukázáno, že vybudovat parkovací zařízení daleko od domova či pracoviště, aby bylo přijatelné esteticky, nefunguje. Lidé chtějí parkovat poblíž.

Jedním z řešení tohoto problému by bylo vybudovat menší místní parkovací prostory - v nejbližším okolí lidí, kteří je potřebují. Mít svoje bezpečné a jisté parkovací místo jen v malé vzdálenosti od domova či práce, je možné.

Uskutečnit takový plán vyžaduje dohodu mezi místní správou a obyvateli. Správa může poskytnout parkoviště podobně jako poskytuje cesty, chodníky, veřejné osvětlení a podobně. Obyvatelé platí za tyto služby, a tím splácí  část investic a nákladů.Případové studie

Případové studie

1

Problém


Nemáme dost prostoru pro potřebný počet parkovacích míst, a tím nevyhovujeme legislativním požadavkům při rekonstrukci budovy, majetku. K dispozici je prostor jen pro 8 míst a potřebujeme jich 14.more…

Případové studie

2

Situace


Budova v Praze 1 má v současnosti osm obytných podlaží. Developerská společnost ji chce koupit a rozšířit o dalších 26 bytů. Jedním z problémů tohoto plánu je to, že k jeho naplnění je podle platné legislativy třeba dalších 42 míst pro parkování vozidel  V okolí není volná plocha/suterém, který by mohl pojmout 10 parkovacích míst, a tím …..


more…

Případové studie

3

Úkol


Majitelé velké kancelářské budovy v Praze 8 měli problém poskytnout dostatek parkovacích míst pro všechny svoje nájemníky. Stávající povrchová parkovací plocha poskytovala 120 míst a společnost oslovila architekta, aby vymyslil způsob jak zvýšit kapacitu o zhruba 50%.more…

Případové studie

4

Úloha


Smart Parking CZ byl přizván velkou pražskou nemocnicí řešit cenově výhodnýem nárůst parkovací kapacity na vnitřních pozemcích v jejím areálu. V té době parkovali řidiči svá vozidla na vnitřních cestách, což nejen působilo komplikace v dopravě, ale často bránilo vozům záchranné služby dojet k některým pavilonům budovám nemocnice.

Po studii situace padlo rozhodnutí využít mrtvých prostorů, kterých bylo hned několik nalezeno.


more…

| smart parking systém   |   případové studie    |   fotografie   |   video   |   downloads   |

panelak_1.PNG Panelak_2.PNG sp_page_tow_row_image_3.PNG Panelak_4.PNG

Jako příklad můžeme použít velké činžovní domy i sídliště. Mnoho domů má prosté nebo prázdné boky bez oken. Bylo by tedy možné je využít pro instalaci svislých parkovacích systémů vyžadujících nejméně půdosrysné plochy (2 parkovací místa) a přitom každé poskytující až 16 parkovacích míst. Vnější podoba by splývala s domem nebo tvořila estetické zakončení bloku. Všeobecně jsou dnes tato místa “mrtvými prostory” a instalace parkovacích systémů by měla velmi malý vliv na okolí. Při porovnání s obrovskými náklady spojenými se stavbou tradičního patrového parkovacího domu a nepříjemnostmi během jeho stavby, je místní mechanické parkoviště jistě mnohem lepším řešením.

Místní správa by byla vnímána kladně, protože tím dělá něco užitečného pro místní obyvatele i podniky.


Parking v centrech měst


Mnoho městských center trpí akutním nedostatkem parkovišť. To je jasně vidět na počtu vozů jezdících kolem dokola při hledání parkoviště a počtu “divokých” parkovišť. Dlouhé hledání místa rozčiluje a zatěžuje nejen řidiče. Kolikrát to slyšíte: “Promiňte, že jdu pozdě – nemohl jsem najít místo k parkování” Má to významný vliv na kvalitu prostředí zvýšenými emisemi výfukových plynů, zácpami a hlukem. Místní podniky také trpí tím, že zákazníci nemohou zaparkovat. To dokonce to vytěsňuje některé obchody z centra.

panelak_5.PNG panelak_6.PNG panelak_7.PNG panelak_8.PNG panelak_9.PNG panelak_10.PNG panelak_11.PNG panelak_12.PNG panelak_13.PNG sp_page_third_pic_bottom_ro.jpg

Completed Projects

PDF

Smart Parking selectio  of completed projects.pdf

6x Smart Parking typ SM12L = 72 míst na zhruba 13 parkovacích místech