Smartparking CZ

Links

Smart Parking video

Smart Parking Systém

ACE Parking Systém

© Blue Bay Web Design 2014

Domů

Kontakt

Smart Parking

Ace Parking

Kontakt

Smart Parking CZ s.r.o.
Bolivarova 2095/27
PRAHA 6
Česká republika

NEMOŽNÉ!!!

Nelze zaparkovat 16 vozů na 2 parkovacích místech...

ALE ANO, JE TO MOŽNÉ !!!

Josef Semerád - Director
T: + 420 608 340630
F: + 420 235 301192
E: semerad@smart-parking.cz

Brian Davis - Director

T: + 420 603 219145
F: + 420 235 301192
E: davis@smart-parking.cz

Ing. Bedřich Kopřiva  -
Business development manager

T: + 420 602 668063
F: + 420 235 301192
E: kopriva@smart-parking.cz

About DYPC

Sitemap

Případové Studie

Fotografie

Případové Studie

ACE Parking Video

Downloads

Downloads

Domů

Domů

Případové studie

4

Úloha


Smart Parking CZ byl přizván velkou pražskou nemocnicí řešit cenově výhodnýem nárůst parkovací kapacity na vnitřních pozemcích v jejím areálu. V té době parkovali řidiči svá vozidla na vnitřních cestách, což nejen působilo komplikace v dopravě, ale často bránilo vozům záchranné služby dojet k některým pavilonům budovám nemocnice.

Po studii situace padlo rozhodnutí využít mrtvých prostorů, kterých bylo hned několik nalezeno.

Řešení


Počátečním návrhem bylo využít prostor přibližně 100m poblíž hlavního vjezdu. Předmětná plocha byla zatravněná s několika málo stromy a keři nepoužitelná pro jakoukoliv stavbu, protože byla příliš malá, významně skloněná a sousedící s tranformátorovou stanicí.Smart Parking Systém

Plocha zhruba 30 x 20 m by musela být vyrovnána pro instalaci 3 jednotek Smart Parking SM12L (kapacita 12 vozů) a 1 x SM8L (8 vozů) přičemž několik stromů a keřů by bylo zachováno v okolí. Smart Park jednotky by byly instalovány vedle sebe v zadní části pozemku, aby bylo dosti místa pro otáčení vozidel. Vjezd a výjezd byly navrženy jako jednosměrné cesty pro větší propustnost. Pro ještě lepší ekologicky příznivé řešení, bylo navrženo jednotky obložit opláštěním. To zahrnovalo živé rostliny, které by se pnuly po hliníkových rámech a vytvářely by zelený vzhled jednotek.


Plánovaná instalace po dokončené přípravě pozemku by zabrala přibližně 28 dní a byla by provedena kvalifikovaným personálem Smart Parking.

Uvažovaný parkovací poplatek 30,- Kč/hod by ze čtyř jednotek, při osmihodinovém denním a 24 denním měsíčním provozu, poskytoval nemocnici příjem převyšující 240 000,-Kč.


Výsledek


Instalace Smart Parking řešení by poskytovalo nemocnici 44 parkovacích míst, peněžitý příjem a významně snížilo emise, hluk a rizika z parkování vozidel.

Případové studie

6x Smart Parking typ SM12L = 72 míst na zhruba 13 parkovacích místech

| smart parking systém   |   případové studie    |   fotografie   |   video   |   downloads   |

#case_studies

Zpět Případové studie

#case_studies

Zpět Případové studie

NAVRHOVANÝ STAV

NAVRHOVANÝ STAV

NAVRHOVANÝ STAV - VARIANTA 2

stavajici-stav.jpg

STÁVAJÍCÍ STAV