Smartparking CZ

Links

Smart Parking video

Smart Parking Systém

ACE Parking Systém

© Blue Bay Web Design 2014

Domů

Kontakt

Smart Parking

Ace Parking

Kontakt

Smart Parking CZ s.r.o.
Bolivarova 2095/27
PRAHA 6
Česká republika

NEMOŽNÉ!!!

Nelze zaparkovat 16 vozů na 2 parkovacích místech...

ALE ANO, JE TO MOŽNÉ !!!

Josef Semerád - Director
T: + 420 608 340630
F: + 420 235 301192
E: semerad@smart-parking.cz

Brian Davis - Director

T: + 420 603 219145
F: + 420 235 301192
E: davis@smart-parking.cz

Ing. Bedřich Kopřiva  -
Business development manager

T: + 420 602 668063
F: + 420 235 301192
E: kopriva@smart-parking.cz

About DYPC

Sitemap

Případové Studie

Fotografie

Případové Studie

ACE Parking Video

Downloads

Downloads

Domů

Domů

Případové studie

3

Úkol


Majitelé velké kancelářské budovy v Praze 8 měli problém poskytnout dostatek parkovacích míst pro všechny svoje nájemníky. Stávající povrchová parkovací plocha poskytovala 120 míst a společnost oslovila architekta, aby vymyslil způsob jak zvýšit kapacitu o zhruba 50%.


Nebyla možnost zvětšit parkovací plochu, protože už byla plná. Jedinou možností bylo nabídnout druhou úroveň na zvýšené úrovni nad stávající plochou.


Myslete svisle


Byla zpracována nabídka majitelům, ale byla odmítnuta, protože zvýšená úroveň parkoviště by

a) překážela výhledu z oken kanceláří prvního patra budovy

b) vyhlížela by nevzhledně

c) byla by extrémně nákladná a rušivá během stavby

Následoval kontakt architekta se Smart Parking, aby posoudil situaci a zkusil nabídnout druhou možnost řešení.


Řešení


Po podrobném posudku místa bylo rozhodnuto navrhnout instalaci 4 x Smart Parking SM16L rotačních vertikálních parkovacích jednotek. Byla vybrána část stávající parkovací plochy nejdále vzdálená od kancelářských oken a zabírající nejmenší počet stávajících parkovacích míst.


Smart Parking Systém

sp_case_study_3_image_2.jpg sp_case_study_3_image_1.JPG sp_case_study_3_last_image.png

Případové studie

| smart parking systém   |   případové studie    |   fotografie   |   video   |   downloads   |

#case_studies

Zpět Případové studie

#case_studies

Zpět Případové studie

6x Smart Parking typ SM12L = 72 míst na zhruba 13 parkovacích místech