Smartparking CZ

Links

Smart Parking video

Smart Parking Systém

ACE Parking Systém

© Blue Bay Web Design 2014

Domů

Kontakt

Smart Parking

Ace Parking

Kontakt

Smart Parking CZ s.r.o.
Bolivarova 2095/27
PRAHA 6
Česká republika

NEMOŽNÉ!!!

Nelze zaparkovat 16 vozů na 2 parkovacích místech...

ALE ANO, JE TO MOŽNÉ !!!

Josef Semerád - Director
T: + 420 608 340630
F: + 420 235 301192
E: semerad@smart-parking.cz

Brian Davis - Director

T: + 420 603 219145
F: + 420 235 301192
E: davis@smart-parking.cz

Ing. Bedřich Kopřiva  -
Business development manager

T: + 420 602 668063
F: + 420 235 301192
E: kopriva@smart-parking.cz

About DYPC

Sitemap

Případové Studie

Fotografie

Případové Studie

ACE Parking Video

Downloads

Downloads

Domů

Domů

Případové studie

2

Rozšíření obytného domu


Budova v Praze 1 má v současnosti osm obytných podlaží. Developerská společnost ji chce koupit a rozšířit o dalších 26 bytů. Jedním z problémů tohoto plánu je to, že k jeho naplnění je podle platné legislativy třeba dalších 42 míst pro parkování vozidel  V okolí není volná plocha/suterém, který by mohl pojmout 10 parkovacích míst, a tím …..

Na místě není možné poskytnou podzemní garáže kvůli blízkému provozu metra.

Smart Parking byl požádán projektovými architekty, aby se podíval na možnosti a poskytl řešení vyhovující plánovaným požadavkům.Řešení


Na základě posudku a zhodnocení místních podmínek Smart Parking navrhl použít dvě vertikální parkovací jednotky Smart Parking SM16L. Jejich instalace vyžaduje jen 1 m hluboký betonový základ a volně stojící jednostky poskytují požadovaný počet parkovacích míst chráněných před počasím bez nutnosti “jít pod zem”.

Během těsné spolupráce s architekty bylo rozhodnuto, že budova bude mít na jednom z rohů ústupek, který by dovolil instalaci těch dvou jednotek. Ty budou potom obloženy na vnějších stranách materiály, které ladí s vnější fasádou budovy.


Další výhodou řešení Smart Parking je to, že zatímco realizace třípodlažního podzemního parkoviště – pokud by to bylo možné – by zabralo měsíce a bylo by mimořádně nákladné, instalace dvou parkovacích jednotek Smart Parking představuje tři týdny  včetně betonového základu a stojí méně než polovinu podzemních garáží.


Parkovací systém, který je prostorově a cenově nejúčinnějším řešením vůbec.

Smart Parking Systém

Případové studie

| smart parking systém   |   případové studie    |   fotografie   |   video   |   downloads   |

#case_studies

Zpět Případové studie

#case_studies

Zpět Případové studie

6x Smart Parking typ SM12L = 72 míst na zhruba 13 parkovacích místech