Smartparking CZ

Links

Smart Parking video

Smart Parking Systém

ACE Parking Systém

© Blue Bay Web Design 2014

Domů

Kontakt

Smart Parking

Ace Parking

Kontakt

Smart Parking CZ s.r.o.
Bolivarova 2095/27
PRAHA 6
Česká republika

NEMOŽNÉ!!!

Nelze zaparkovat 16 vozů na 2 parkovacích místech...

ALE ANO, JE TO MOŽNÉ !!!

Josef Semerád - Director
T: + 420 608 340630
F: + 420 235 301192
E: semerad@smart-parking.cz

Brian Davis - Director

T: + 420 603 219145
F: + 420 235 301192
E: davis@smart-parking.cz

Ing. Bedřich Kopřiva  -
Business development manager

T: + 420 602 668063
F: + 420 235 301192
E: kopriva@smart-parking.cz

About DYPC

Sitemap

Případové Studie

Fotografie

Případové Studie

ACE Parking Video

Downloads

Downloads

Domů

Domů

Případové studie

1

ProblémPřípadové studie


Nemáme dost prostoru pro potřebný počet parkovacích míst, a tím nevyhovujeme legislativním požadavkům při rekonstrukci budovy, majetku. K dispozici je prostor jen pro 8 míst a potřebujeme jich 14.Myslete svisle


Smart Parking svislý rotační parkovací systém vyžaduje jen 30 m2 plochy a poskytuje až 16 bezpečných a před počasím chráněných míst. Zcela volně stojící systém může být instalován v několika dnech na připravený betonový základ kvalifikovaným týmem a má životnost více jak 20 let.


Řešení


Instalací systému Smart Parking typ SM14L může rekonstrukce pokračovat a vyhoví legislativním požadavkům na parkovací místa.


Parkovací systém, který je prostorově a cenově nejúčinnějším řešením vůbec.


Smart Parking Systém

sp_case_study_1_image_1.PNG sp_case_study_1_second_image.PNG sp_case_study_1_image_3.png

| smart parking systém   |   případové studie    |   fotografie   |   video   |   downloads   |

#case_studies

Zpět Případové studie

#case_studies

Zpět Případové studie

6x Smart Parking typ SM12L = 72 míst na zhruba 13 parkovacích místech